Первичный учет

Obiectivul documentelor contabile il reprezinta înregistrarea cronologica si sistematica a tranzactiilor lunare realizate.

Reguli in contabilitatea primara :
Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul. Nu sunt admise stersaturi.
Eventualele erori se corecteaza prin taierea cu o linie a cifrei sau a textului gresit, deasupra careia se trece cifra sau textul corect. Corectura se efectueaza pe toate exemplarele si este confirmata prin semnatura de persoana sau persoanele care au efectuat corectura mentionandu-se si date cand aceasta a fost efectuata.
Nu sunt admise corecturi in documentele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau justifica numerarul.

Contabilitatea primara si situatia financiar contabila :
Raportul dintre documente contabile primare si contabilitatea este determinata de:
– toate documentele sunt înregistrate în contabilitate, care reflecta in acest fel o imagine sintetica a tuturor operatiunilor;
– toate înregistrarile contabile trebuie sa se bazeze pe un documente contabile.

Pachetul de baza – servicii de contabilitate :
• Introducerea datelor initiale de preluare a unei contabilitati (solduri initiale, rulaje, solduri parteneri, clienti, datorii).
• Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data preluarii precum si periodic pe parcursul colaborarii.
• Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivitatii informatiilor necesare inregistrarii acestora in contabilitate.
• Depistarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client.
• Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor.
• Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii.
• Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii acestora.
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.
• Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii.
• Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat.
• Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale.
• Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale, intocmirea declaratiilor aferente.
• Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor.
• Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.